อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม

อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก

อาหารเสริมดีต่อร่างกาย จริงหรือไม่? วันนี้มีคำตอบ

อาหารเสริมดีต่อร่างกาย จริงหรือไม่? เมื่อพูดถึงการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกาย หรือรวมถึงการบริโภคอาหารเสริมที่มีอยู่ในปัจจุบันมีให้บริการอย่างกว้างขวาง โดยการให้อาหารเสริมที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นช่วยให้มีสุขภาพดีเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายหรือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ดี เช่น อาหารเสริมที่ขายในปัจจุบันสําหรับร่างกายของเราอย่างไร? อาหารเสริมดีต่อร่างกาย อย่างไร? อาหารเสริมอะไร? คือ สารอาหารที่ใช้นอกเหนือจากอาหารหลักสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อบํารุงความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละคน สารอาหารที่มักใช้เป็นอาหารเสริม ได้แก่ วิตามินแร่ธาตุแร่ธาตุและแร่ธาตุ กรดอะมิโน พืช ผัก สมุนไพรฯลฯ อาหารเสริมดีต่อร่างกายจริงๆหรือไม่? ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําขึ้นเพื่อรับประทานได้หลายวิธี ทั้งยาเม็ด แคปซูล ผงหรือน้ํา และอาหารเสริมอาจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยต้องดําเนินการภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น หรืออาจมีอยู่ในร้านขายยาที่ผู้บริโภคควรรับประทานอย่างเคร่งครัดตามคําแนะนําของเภสัชกรและคําแนะนําที่ให้ไว้บนฉลาก ประโยชน์ของอาหารเสริมคืออะไร? อาหารเสริมเป็นอาหารเสริมที่เสริมหรือเสริมจากอาหารหลักที่เรากินในทุกมื้อซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติหรือบางทีสารอาหารทดแทนทําปฏิกิริยากับร่างกายที่ปกติไม่สามารถผลิตได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากความผิดปกติของร่างกาย, […]

ความจริงของอาหารเสริม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอก

ความจริงของอาหารเสริม ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอก อาหารเสริมอาหารจัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงสามารถบริโภคได้ในระดับหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอวดคุณสมบัติที่มีผลการรักษา และปล่อยอาหาร คุณสามารถเปลี่ยนร่างกายของคุณหรือเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายทุกชนิดเพราะไม่มีใครหรือหน่วยงานสามารถยืนยันได้ ความจริงของอาหารเสริม ที่ผู้บริโภคควรรู้ การกินอาหาร ที่เป็นไปตามกฎของอาหารชนิดเดียวกัน แม้ว่าลักษณะของมันจะมีลักษณะคล้ายกับยา เช่น แคปซูล ผงดื่ม แต่ก็ไม่ใช่ยา เนื่องจากทุกสิ่งที่จัดเป็นยาจะต้องลงทะเบียนทั้งในต่างประเทศ และ จดทะเบียนในประเทศไทย พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 ยาเสพติดจะแตกต่างจากอาหารเสริมมาก ในการลงทะเบียนยาจะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ายามีผลที่อ้างสิทธิ์ได้จริงเช่นยานี้หลังจากการกลืนกินภายใน 30 นาที ลดหรือฟื้นตัวจากอาการปวดหัว ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เขียนไว้บนฉลากของยาโดยไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่ใช้งานโดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทํางานของร่างกาย […]

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง? วันนี้เราต้องตระหนักว่านี่เป็นช่วงเวลาของการดูแลสุขภาพที่กําลังเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเป็นอย่างมาก เป็นผลให้คนส่วนใหญ่เริ่มมองหาความช่วยเหลือในการให้อาหารสุขภาพร่างกายของพวกเขาเช่นเดียวกับผิวของพวกเขา โดยมีลักษณะและชีวิตที่มีสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตัวช่วยที่ดีของคนรักสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หลายคนไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของคําว่าอาหารเสริม สิ่งที่มันหมายถึงจริง วิธีการที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใครควรจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากที่สุด, และจํานวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยู่ในตลาดภายในประเทศของเราคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมดของคุณไปพร้อมกัน ผลิตภัณฑ์เสริมคืออะไร?“อาหารเสริม” หมายความว่า อาหารธรรมชาติที่ต้องใช้อาหารเสริมพิเศษจากอาหารหลัก 3 ชนิด ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ ในความหมายของกรมเภสัชกรรม มันเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและช่วยรักษาโรคเพื่อให้ร่างกายสามารถเติบโตตามอายุ ช่วยชดเชยสารอาหารที่ร่างกายขาด ช่วยเสริมสร้างร่างกาย อาหารเสริมส่วนใหญ่สามารถใช้ได้เป็นเม็ดที่บ่ม, แคปซูล, ผงชงที่ละลายน้ําได้, ซอฟต์เจลหรือของเหลว (ยาน้ำ) มีความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม?ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม […]

อาหารสุขภาพ ฉบับแนว New Normal

อาหารสุขภาพ แนว New Normal ในความคิดของทุกคนเป็นอย่างไร? ทุกคนรู้ว่าการกินนั้นดีต่อสุขภาพ และ ด้วยอาหารที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการตามใจปาก เป็นผลให้มีแนวโน้มมากมายในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาหารสุขภาพ แนว New Normal คืออะไร? จากการประเมินของ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด พบว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2563 เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า 100,000 ล้านบาท ในปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาท […]

วิธีลดน้ำตาลในเลือด มีวิธีใดบ้าง?

วิธีลดน้ำตาลในเลือด มีวิธีใดบ้างวันนี้เรามีคำตอบ? สําหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐาน เรามี 8 วิธีง่ายๆ ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนหากทำอย่างต่อเนื่อง วิธีลดน้ำตาลในเลือด มีดังต่อไปนี้ ดื่มน้ำให้เพียงพอ เมื่อร่างกายขาดน้ําอาจทําให้เลือดข้นขึ้น และ นําไปสู่ระดับน้ําตาลในเลือดสูง การดื่มน้ําให้เพียงพอประมาณ 8 แก้วต่อวัน จะช่วยดับความกระหาย และ ช่วยลดโอกาสในการดื่มน้ําหวานให้น้อยลง แต่ถ้าร่างกายได้รับน้ําเพียงพอแล้วการดื่มน้ํามากขึ้นจะไม่ส่งผลต่อการลดระดับน้ําตาลในเลือด แต่จะทําให้เราอิ่ม และ ไม่ดื่มเครื่องดื่มอื่นแทน หากคุณไม่สามารถหลีกเหลี่ยงการดื่มชา และ กาแฟได้ ให้ควบคุมน้ําตาลของคุณเอง หรือ สั่งให้หวานขึ้นเล็กน้อย […]

อาหารเสริมผู้สูงอายุ มีความจำเป็นและมีวิธีในการเลือกอย่างไร

อาหารเสริมผู้สูงอายุ เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญ และ ถูกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะร่างกายของผู้สูงอายุนั้นต้องการกำลังเสริม เนื่องจากอวัยวะต่างๆของร่างกายมีการเสื่อมสภาพลงหรืออาจมีโรคประจำตัวที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่น้อยลง และ การรับประทานอาหารได้น้อยลง ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักจะไม่มีจุดประสงค์หลักในการรักษาโรคเหมือนกับยารักษาโรค แต่จะเป็นตัวช่วยเสริมการดูแลบำรุงร่างกาย และ สามารถป้องกันการเกิดโรคในอนาคต เพราะการมีอายุที่มากขึ้นมักจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ และ อาการป่วยจากการขาดสารอาหารที่มีความจำเป็น และ มีความสำคัญต่อการหล่อเลี้ยงร่างกาย อาหารเสริมผู้สูงอายุ ทำให้มีสุขภาพดี และ ช่วยในการบำรุงร่างกาย อาหารเสริมผู้สูงอายุเป็นสารอาหารที่สามารถทดแทนอาหารบางชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้ และ ยังสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของกระบวนการต่างๆในร่างกายได้ เช่น ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบการย่อย และ การดูดซึมอาหารทั่วไป […]

ซิงค์ แร่สังกะสี มีประโยชน์ และ มีความสำคัญต่อร่ากายอย่างไร?

ซิงค์ หรือ สังกะสี เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการแต่ต้องการในปริมาณแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากเราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ โดยปกติแล้วร่างกายของเรามักจะไม่ขาดแร่ธาตุสังกะสีแต่อาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ร่างกายของเราได้รับซิงค์ไม่เพียงพอ อาทิเช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้อักเสบ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ ผู้ที่รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ก็อาจทำให้ร่างกายขาดซิงค์ได้เช่นกัน ในการใช้ชีวิตประจำวันบางอย่างก็อาจส่งผลให้ร่างกายขาดซิงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าเป็นประจำ การควบคุมน้ำหนัก หรือ การรับประทานอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการก็สามารถทำให้ขาดซิงก์ได้ ซิงค์ แร่สังกะสี ที่ร่างกายขาดไม่ได้ ? ซิงค์เป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายนั้นไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ หรือ ทำการกักเก็บไว้ได้ แต่จะสามารถรับผ่านได้จากการรับประทานอาหาร โดยร่างกายของเรานั้นจำเป็นต้องใช้แร่สังกะสีเพื่อใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกาย อาทิเช่น การเจริญเติบโต และ […]

อาหารเสริมดีจริงไหม กินอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ผลดีที่สุด

อาหารเสริมดีจริงไหม วันนี้มีคำตอบ หากพูดถึงอาหารเสริมแล้วหลายๆคนคงรู้จักกันดี เพราะนอกจากจะช่วยบำรุงให้ผิวพรรณดูขาวกระจ่างใสแล้วยังช่วยป้องกันร่างกายขาดวิตามิน และ แร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆได้อีกด้วย โดยปัจจุบันตามท้องตลาดก็มีอาหารเสริมให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายหลากหลายยี่ห้อด้วยกัน แต่บางคนก็ยังเลือกซื้ออาหารเสริมไม่เป็น เพราะดูเพียงโฆษณาหรือสรรพคุณโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าอาหารเสริมที่ซื้อมานั้นปลอดภัย และ ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่  อาหารเสริมดีจริงไหม ไปหาคำตอบพร้อมกันเลย หลายคนคงคิดว่าอาหารเสริมเป็นอะไรที่สะดวกต่อการรับประทาน และ ยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการอีกทั้งยังสามารถช่วยชดเชยสารอาหารที่ขาดไปได้ทั้งหมด ซึ่งความจริงแล้วความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากๆเพราะในบางสภาวะของร่างกายอาทิเช่น ผู้ที่เบื่ออาหาร หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ซึ่งร่างกายนั้นจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มากกว่าปกติ แม้บางรายจะรับประทานอาหารตามปกติ แต่ร่างกายก็ยังไม่สามารถดูดซึมได้เท่าเดิม และ อาจทำให้ร่างกายเดภาวะขาดสารอาหารได้ ดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมจึงมีความจำเป็น และ นอกจากนี้หากเรามีร่างกายที่แข็งแรงปกติ แต่อยากเลือกรับประทานอาหารเสริมก็อาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดได้เช่นกัน ซึ่งกรณีนี้ควรทำการปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารให้ครบ […]

Vitamin C กับ การกินที่พอดี และ ประโยชน์ต่างๆของวิตามินซี

Vitamin C วิตามินซี เป็นที่ทราบกันดีว่า สามารถพบได้ในผัก และ ผลไม้ อาทิเช่น ฝรั่ง มะขามป้อม พริกหวาน ผักคะน้า และ วิตามินซี ก็ ยังมีประโยชน์ ในหลายด้านเลยทีเดียว ไม่ใช่กินแค่ป้องกัน โรคหวัด เพียงเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการช่วย เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย และ การต่อต้าน อนุมูลอิสระ รวมไปจนถึง การช่วยลดความเสี่ยง ของการเกิด โรคมะเร็ง ต่างๆ […]

คลอลาเจน คืออะไร และ การทานคลอลาเจนนั้นสำคัญอย่างไร

คลอลาเจน เป็นสิ่งที่สาวๆนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะคุณสมบัติของคอลลาเจนนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของ ความขาวกระจ่างใส และทำให้ผิวพรรณเต่งตึงกระชับไม่เหี่ยวย่นนั่นเอง แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าคอลลาเจนนั้นยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง และ ซ่อมแซมกระดูกอ่อนอีกทั้งยังสามารถช่วยลดความเสื่อมของไขข้อในผู้สูงอายุได้อีกด้วย ที่สำคัญยังมีความพิเศษ และ ประโยชน์อื่นๆอีกมากมายที่ซ่อนอยู่เพราะคุณสมบัติ และ คุณนะประโยชน์ของคอลลาเจนที่มีอยู่มากมายนั่นเองจึงทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ อาหารเสริมที่ทำมาจากคอลลาเจนออกมาวางจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายในวงการของความสวยความงาม วันนี้เรามีบทความดีๆเกี่ยวกับคอลลาเจนมานำเสนอให้กับทุกท่านได้อ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ และ เป็นเกร็ดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการเลือกซื้อ และ รับประทานคอลลาเจน คลอลาเจน คืออะไร และ มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร เป็นเส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายกาวที่ยึดติดส่วนต่างๆในร่างกาย โดยถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนัง ขน เส้นผม กระดูกอ่อน […]