อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม

อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก

อาหารออร์แกนิก คืออะไร?

อาหารออร์แกนิก คืออะไร? ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมผู้บริโภคได้เปิดรับผู้บริโภคในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูผักออร์แกนิกหลากหลายมากขึ้นเป็นที่นิยมเนื่องจากคุณภาพผักที่สะอาดที่สามารถชนะใจหลายครอบครัว ไม่มีมลภาวะทางเคมีจึงปลอดภัยต่อสุขภาพ

อาหารออร์แกนิก มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?

อาหารออร์แกนิกไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้น เฉพาะผักอาหารประเภทอื่นๆ ที่คุณกินเท่านั้นที่สามารถเป็นอาหารออร์แกนิกได้ เช่น เนื้อสัตว์ นม ไข่ ผลไม้ และเครื่องปรุงรส เรียกว่าอาหารออร์แกนิกหรืออาหารออร์แกนิกหรืออาจกล่าวได้ว่าอาหารนั้นปลอดสารพิษ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นออร์แกนิก จะต้องมีกระบวนการผลิตที่เรียกว่า มันจะเป็นอินทรีย์?

อาหารออร์แกนิกคืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมี แต่ยกตัวอย่างจากวัฏจักรธรรมชาติคืออุตสาหกรรมอาหาร

กระบวนการปลูกผัก และ ปุ๋ย ผลไม้โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี วิทยาศาสตร์ สารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลงรวมถึงสารเคมีสังเคราะห์อื่นๆ

การเพาะพันธุ์ และ การเลี้ยงสัตว์ ที่ปราศจากฮอร์โมนการเจริญเติบโต และ ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งอาหารสัตว์ ต้องเป็นอาหารธรรมชาติจากเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ จะต้องมีการเลี้ยงดูตามธรรมชาติเพื่อให้สัตว์มีอิสระ ไม่ใช่การถูกจองจำหรือการทรมาน เพื่อให้พวกมันเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีสุขภาพดีตามธรรมชาติ

อาหารออร์แกนิกดีอย่างไร?

  1. อาหารออร์แกนิคช่วยลดโลกร้อน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยในการปลูกผักและ ผลไม้ ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีหน้าที่มากกว่าการทำเกษตรอินทรีย์ การบริโภคอาหารอินทรีย์ ยังช่วยลดการใช้พลังงาน การขนส่ง และ การนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ และ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น
  2. อาหารออร์แกนิคช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ อาหารออร์แกนิกยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการผลิตอาหารรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากการดูแลตามธรรมชาติจากสารเคมีสังเคราะห์ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และ โรคภูมิแพ้ อาหารออร์แกนิกมีคุณค่าทางโภชนาการ และ คงความสดได้นานขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารออร์แกนิกของสตรีมีครรภ์สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กในครรภ์ เช่น โรคหอบหืด โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือออทิสติก นอกจากนี้ มารดายังได้รับสารอาหารสำหรับทารกที่เจริญเติบโตดีในครรภ์อีกด้วย
  3. อาหารออร์แกนิกดีต่อธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เรามีมานานหลายทศวรรษแล้วเนื่องจากการใช้สารเคมีต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดมลภาวะตกค้างในดิน อากาศ และน้ำที่สามารถหมุนเวียนได้ในธรรมชาติ ดังนั้น นอกเหนือจากการทำลายสุขภาพของคุณผ่านการบริโภคแล้ว อุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาสารเคมีสังเคราะห์ยังสามารถทำลายสุขภาพของคุณโดยอ้อมได้ด้วยการสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกายของคุณโดยไม่รู้ตัว

กระตุ้นให้ลูกน้อยกินอาหารทั้งมื้อ

สุขภาพของเด็กและการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ต้องมาจากอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่มีสารพิษตกค้างที่สามารถสะสมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ การเห็นลูกของคุณกินอาหารทั้งส่วนในระยะยาว เช่น ผลไม้ ผัก หรือเนื้อสัตว์ออร์แกนิกเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกของคุณมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายที่แข็งแรงซึ่งนำไปสู่การตระหนักถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และเป็นภูมิคุ้มกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่มอบให้เขาด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยยิ่งขึ้น การเลี้ยงลูกให้เข้าใจว่าสุขอนามัยอาหารที่ถูกสุขอนามัยและราคาไม่แพงเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างสมบูรณ์ และได้รับประโยชน์สูงสุด