อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม

อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก

อาหารสุขภาพ ฉบับแนว New Normal

อาหารสุขภาพ แนว New Normal ในความคิดของทุกคนเป็นอย่างไร? ทุกคนรู้ว่าการกินนั้นดีต่อสุขภาพ และ ด้วยอาหารที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการตามใจปาก เป็นผลให้มีแนวโน้มมากมายในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

อาหารสุขภาพ แนว New Normal คืออะไร?

จากการประเมินของ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด พบว่ามูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2563 เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า 100,000 ล้านบาท ในปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือเติบโต 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2561 จํานวน 86,648 ล้านบาท ภายในปี 2020 ประเทศในอาเซียนจะให้ความสําคัญกับสารทดแทนสุขภาพ และโปรตีนเป็นหลัก

เมื่อแนวโน้มของอาหารสุขภาพมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมหลากหลายแนวโน้ม ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลุ่มที่ปราศจากสารกันบูด น้ําตาล น้ํามันปาล์ม มันไม่ได้ รวมไปจนถึงอาหารที่มีไขมัน หรือ superfoods อาหารโปรตีนทางเลือกฯลฯ โดยพวกอาหารเหล่านี้ทั้งหมดเป็นตัวเลือกสําหรับผู้บริโภค

นายพิมพ์นพณัฐ ศรีดอนไพร ผู้ประกอบวิชาชีพวิจัยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า แนวโน้มสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน แน่นอนว่าสาเหตุหลักมาจากการเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากรที่หลากหลายช่วยให้ผู้คนสามารถเลือกรูปแบบการดูแลสุขภาพที่จะใช้ ตอนนี้แนวโน้มสุขภาพส่วนใหญ่ และ อนาคต ควรเป็นที่นิยมมากขึ้นจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการรักษา เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสารอาหาร และ สนใจดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ รวมถึงแนวโน้มที่สามารถดูแลสุขภาพได้ครอบคลุมทุกด้านรวมถึงน้ําหนัก ผิวพรรณ ไขมัน และ อื่น ๆ

โดยการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่ละกลุ่มอายุจะแตกต่างกันโดยวัยเด็กต้องการแหล่งอาหารที่เสริมสร้างสมอง และ ร่างกาย สําหรับวัยทํางานในวัยที่ต้องการความแข็งแรง และ สมอง อาหารจะต้องมุ่งเน้นไปที่ข้าว ปลา ไข่ ผัก และ ผลไม้ ที่สำคัญต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน รสหวาน รสเค็มจัด เช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยงพวกอาหารประเภท ขนมขบเคียว อาหารรสเค็มจัด ควรเลือกอาหารที่ย่อยง่าย

หลักการดูแลสุขภาพด้วยอาหาร สามารถรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ รวมถึงการรับประทานอาหาร 6 หมู่ แต่ละกลุ่มในปริมาณที่แนะนําที่หลากหลายตามโภชนาการ และ รักษาน้ําหนักตัว และ เส้นรอบวงเอว เน้นข้าวกล้อง สลับกับอาหารประเภทแป้ง กินปลา ไข่ เนื้อไม่ติดมัน ถั่วเมล็ดแห้ง กินผัก ผลไม้ หลากหลายสี หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวาน ดื่มนมรสจืด และ กินอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมอื่นๆ

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และ มีรสหวาน ใช้เครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีน กินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และ ปรุงสดใหม่ ควรกินอาหารปรุงสุก ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล ชา กาแฟ และ น้ําอัดลม รวมทั้งงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทุกคนจะมีสุขภาพที่ดี หากคุณเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ และ เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของคุณ นอกจากเทรนด์สุขภาพใหม่ๆแล้ว อาหารเสริมยังเป็นที่นิยมอีกด้วย

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ควรซื้อด้วยตัวเอง และ หากมีความสนใจก่อนที่จะซื้อ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง เพระาจะได้ทราบเกี่ยวกับประโยชน์ และ ความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ความปลอดภัย และ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วิธีการปริมาณ และ ระยะเวลาเหมาะสําหรับการบริโภคนั้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น หรือ ตามคําแนะนํา และ ข้อบ่งชี้ของเภสัชกรที่ระบุไว้บนฉลาก

อย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพของผู้คนรวมกับเทคโนโลยีในด้านการแพทย์ที่กว้างไกลเป็นผลให้ผู้คนมีสุขภาพที่ยั่งยืน แต่มีแนวโน้มในด้านการดูสุขภาพที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนั้นจะต้องทำการการศึกษาอย่างรอบคอบ และ ควรเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของ ร่างกายของแต่ละคนด้วยเช่นกัน