อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม

อาหารเสริม ทุกข้อมูลเกี่ยวกับ ยา อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก

วิธีลดน้ำตาลในเลือด มีวิธีใดบ้าง?

วิธีลดน้ำตาลในเลือด มีวิธีใดบ้างวันนี้เรามีคำตอบ? สําหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐาน เรามี 8 วิธีง่ายๆ ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนหากทำอย่างต่อเนื่อง

วิธีลดน้ำตาลในเลือด มีดังต่อไปนี้

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

เมื่อร่างกายขาดน้ําอาจทําให้เลือดข้นขึ้น และ นําไปสู่ระดับน้ําตาลในเลือดสูง การดื่มน้ําให้เพียงพอประมาณ 8 แก้วต่อวัน จะช่วยดับความกระหาย และ ช่วยลดโอกาสในการดื่มน้ําหวานให้น้อยลง แต่ถ้าร่างกายได้รับน้ําเพียงพอแล้วการดื่มน้ํามากขึ้นจะไม่ส่งผลต่อการลดระดับน้ําตาลในเลือด แต่จะทําให้เราอิ่ม และ ไม่ดื่มเครื่องดื่มอื่นแทน

หากคุณไม่สามารถหลีกเหลี่ยงการดื่มชา และ กาแฟได้ ให้ควบคุมน้ําตาลของคุณเอง หรือ สั่งให้หวานขึ้นเล็กน้อย

สําหรับผู้ที่ติดการดื่มชาหรือกาแฟเมื่อคุณทําเครื่องดื่มของคุณเองให้สํารวจตัวเองเพื่อดูว่าเครื่องดื่มที่คุณดื่มเป็นประจํากําลังดื่มอยู่นั้นมีการเติม น้ำตาล นมข้นหวาน หรือ น้ำผึ้งจํานวนมากหรือไม่? หากมีจํานวนมากให้ลองลดการเติมจากเดิมครึ่งหนึ่งจากที่ดื่มอยู่เป้นประจำ

ก่อนซื้อเครื่องดื่มให้อ่านฉลากโภชนาการว่าใส่น้ำตาลส่วนเกินมากน้อยเพียงใด

การอ่านฉลากโภชนาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เราดื่ม มีพลังงานน้ำตาลหรือโซเดียมมากแค่ไหน เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะกินเครื่องดื่มชนิดใด? เป็นการดีที่สุดที่จะมองหาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดหรือเครื่องดื่มที่มีฉลากด้วยทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ

กินในอัตราส่วน 2:1:1 หรือ กินข้าวเท่ากับเนื้อสัตว์ กินผักมากกว่าข้าว เพื่อการมีอายุยืนยาวอย่างยั่งยืน

อาหารเพื่อสุขภาพ 2:1:1 สามารถพิจารณาได้ง่าย หากคุณแบ่งจานออกเป็น 4 ส่วน โดยจาน 2 ส่วนเป็นผัก (หรือผักครึ่งจาน) ส่วนหนึ่งของจาน คือ กลุ่ม ข้าว แป้ง และ ส่วนหนึ่งของจานคือ กลุ่มโปรตีน เช่น ปลา หมู ไก่ เต้าหู้ หรือ ไข่ อาหารตามสัดส่วนของ 2:1:1 จะช่วยให้เราไม่ได้รับข้าวแป้งในปริมาณที่มากเกินไป และ ยังเพิ่มเส้นใยจากผัก

มองหาข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี และ มีเส้นใยอาหารที่ดี คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

ข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดี ไม่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากคุณกินในปริมาณที่เหมาะสมตามจานอาหารเพื่อสุขภาพ 2: 1: 1 แล้วทั้งหมดที่ดีกว่า

การรับประทานผลไม้ 1 กําปั้นต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม

ผลไม้เป็นหนึ่งในแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่คนไทยจํานวนมากมักจะกินมากเกินไป สําหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูง สัดส่วนของผลไม้ประมาณ 1 กําปั้น เป็นสัดส่วนที่พอดีซึ่งไม่ได้รับน้ำตาลจากผลไม้มากเกินไป ประมาณ 1 กําปั้น ของผลไม้ที่แนะนําเป็น แอปเปิ้ลขนาดเล็กฝรั่ง แก้วมังกร มะละกอ ฯลฯ

เพิ่มการออกกําลังกาย

เพิ่มการออกกําลังกายเชื่อว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายพลังงาน และ ป้องกันไม่ให้ร่างกายจากการสะสมพลังงานส่วนเกินที่ได้รับจากการกินมากเกินไป สิ่งนี้สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานในอนาคต สิ่งนี้สามารถทําได้ง่ายโดยการเดิน การขึ้นบันได เดินในระยะทางที่ไกลกว่าแทนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ กิจกรรมอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกัน รวมถึงการทําสวน ทํางานบ้าน ขุดดิน ควรทำอย่างน้อย 10 นาทีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

8สร้างกล้ามเนื้อ สร้างสมรรถภาพ และ เพิ่มการเผาผลาญ

ลองออกกําลังกายแบบต้านทาน เช่น การยกน้ำหนัก การออกกําลังกายแบบยืดหยุ่น ประมาณสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยการตึงกล้ามเนื้อของขา แขน หลังและ หน้าท้อง ซึ่งง่ายที่จะเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำหนักของคุณเป็นความต้านทานหรือที่เรียกว่าการฝึกอบรมน้ำหนักตัว และ มุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อขนาดใหญ่

แต่สําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วการรับประทานยาเป็นประจําตามคําแนะนําของแพทย์เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเป็นอย่างดี